Veri Merkezi & Bulut

Esnek ve ölçeklenebilir bulut çözümlerimizle, müşterilerimizin veri merkezi ihtiyaçlarını etkili bir şekilde karşılıyoruz.

Genel ve özel bulut çözümleri ile iş yüklerinizi buluta taşıyoruz.

İşletmelerin teknolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere özelleştirilmiş hybrid bulut çözümleri sunuyor, bu alanda derinlemesine danışmanlık yapıyor ve müşterilerimizin yerel ile bulut kaynaklarını entegre etmelerini sağlayarak operasyonel verimliliklerini artırıyoruz.

SAP’nin güçlü veri işleme ve analitik yeteneklerini bulut ortamında kullanılabilir hale getirerek, işletmelerin iş zekası ve veri analizi ihtiyaçları için hızlı ve etkili çözümler sunuyoruz.

AWS, Azure ve OpenStack platformlarında özel ortam kurulumu ve yönetimi konusunda uzmanlık sunuyoruz; müşterilerimizin bulut bilişim çözümlerini sorunsuz bir şekilde devreye alıp, bu platformlarda yüksek performans ve güvenlik standartlarına ulaşmalarını sağlıyoruz.

Bulut gereksinim danışmanlığı hizmeti ile işletmelerin bulut bilişim ihtiyaçlarını belirleyip, en uygun bulut stratejilerini geliştiriyoruz.

Co-Location kapsamında değerlendirme ve planlama, altyapı hazırlığı, veri ve sunucu taşıma, entegrasyon ve testler, devreye alma ve optimizasyon konusunda işletmelere ışık tutuyoruz.

Müşterilerimize kullanım esasına dayalı ödeme modeliyle , sadece kullandıkları kaynaklar için ödeme yapmalarını sağlayan ortam sağlıyoruz.